Gældende satser


Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv. siden. 

-

    2018     2019
Afskrivning
Grænsebeløb småaktiver 13.500 13.800
Div. satser og beløbsgrænser
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag 6.100 6.200
Bundgrænse for 15% topskat 498.900 513.400
Personfradrag 46.000 47.000
Personfradrag u/ 18 år 34.500 35.300
Kørsel hjem/arbejde
0-24 km pr arbejdsdag 0,00 0,00
25-120 km pr arbejdsdag 1,94 1,98
Over 100 km pr arbejdsdag 0,97 0,99
Kørsel i egen bil
Til og med 20.000 km / år pr km 3,54 3,56
Ud over 20.000 km / år pr km 1,94 1,98
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til:
Fortæring & småfornødenheder 498,- 509,-
Logi 214,- 219,-

 


Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan også læse om moms her.