Gældende satser


Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv. siden. 

-

    2019    2020
Afskrivning
Grænsebeløb småaktiver 13.800 14.100
Div. satser og beløbsgrænser
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag 6.200 6.300
Bundgrænse for 15% topskat 513.400 531.000
Personfradrag 46.200 46.500
Personfradrag u/ 18 år 35.300 36.100
Kørsel hjem/arbejde
0-24 km pr arbejdsdag 0,00 0,00
25-120 km pr arbejdsdag 1,98 1,96
Over 100 km pr arbejdsdag 0,99 0,98
Kørsel i egen bil
Til og med 20.000 km / år pr km 3,56 3,52
Ud over 20.000 km / år pr km 1,98 1,96
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til:
Fortæring & småfornødenheder 509,- 521,-
Logi 219,- 223,-

 


Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan også læse om moms her.