Gældende satser

Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.

Gældende satser     2023    2024
Afskrivning
Grænsebeløb småaktiver 32.000 33.100
Div. satser og beløbsgrænser
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag 6.700 7.000
Bundgrænse for 15% topskat 568.900 588.900
Personfradrag 48.000 49.700
Kørsel hjem/arbejde
0-24 km pr arbejdsdag 0,00 0,00
25-120 km pr arbejdsdag 2,19 2,23
Over 100 km pr arbejdsdag 1,10 1,12
Kørsel i egen bil
Til og med 20.000 km / år pr km 3,73 3,79
Ud over 20.000 km / år pr km 2,19 2,23
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til:
Fortæring & småfornødenheder 555,- 574,-
Logi 238,- 246,-

Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig.