Gældende satser

Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.

Gældende satser     2020    2021
Afskrivning
Grænsebeløb småaktiver 14.100 14.400
Div. satser og beløbsgrænser
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag 6.300 6.500
Bundgrænse for 15% topskat 531.000 544.800
Personfradrag 46.500 46.700
Personfradrag u/ 18 år 36.100 36.900
Kørsel hjem/arbejde
0-24 km pr arbejdsdag 0,00 0,00
25-120 km pr arbejdsdag 1,96 1,90
Over 100 km pr arbejdsdag 0,98 0,95
Kørsel i egen bil
Til og med 20.000 km / år pr km 3,52 3,44
Ud over 20.000 km / år pr km 1,96 1,90
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til:
Fortæring & småfornødenheder 521,- 532,-
Logi 223,- 228,-

Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan se flere satser og beløbsgrænser her.