Gældende satser

Få her de gældende satser på nye kørselsfradrag, nye kørselstakster, skattefri rejsegodtgørelser, afskrivningssatser mv.

Gældende satser     2020    2021
Afskrivning

Grænsebeløb småaktiver

efter 23/11 2020

14.100

30.000

30700
Div. satser og beløbsgrænser
Bundgrænse div. lønmodtagerfradrag 6.300 6.500
Bundgrænse for 15% topskat 531.000 544.800
Personfradrag 46.500 46.700
Personfradrag u/ 18 år 36.100 36.900
Kørsel hjem/arbejde
0-24 km pr arbejdsdag 0,00 0,00
25-120 km pr arbejdsdag 1,96 1,90
Over 100 km pr arbejdsdag 0,98 0,95
Kørsel i egen bil
Til og med 20.000 km / år pr km 3,52 3,44
Ud over 20.000 km / år pr km 1,96 1,90
Skattefri rejsegodtgørelse v/ rejse med overnatning, pr døgn til:
Fortæring & småfornødenheder 521,- 532,-
Logi 223,- 228,-

Har du spørgsmål må du endelig kontakte mig. Du kan se flere satser og beløbsgrænser her.